http://youtu.be/9N40jCtMFMc Koh Huei Ing ( EL-J11) D20102044804: Sweet Rymes

Sweet Rymes


Refleksi :
            Syair kanak-kanak di bawah adalah syair Bahasa Inggeris yang telah saya mengajar anak murid saya yang berada di Darjah Satu. Aktiviti ini dijalankan pada setiap pagi Selasa dan Rabu selama 20 minit. Mereka suka lagu tersebut dan menyanyi bersama. Mereka juga menari dan melakukan pergerakan mengikut kreativiti mereka sendiri.Tetapi sesetengah murid mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang lemah.Oleh itu,  mereka menunjukkan minat yang kurang kerana mereka tidak dapat membaca kebanyakan perkataan di dalamnya.

             Untuk mengatasi masalah itu, sebelum saya mengajar syair yang baru, saya mengeluarkan beberapa kosa kata dalamnya dan mengajar mereka baca. Selepas itu, saya menjelaskan makna syair itu sekali. Murid mengikut saya baca dan mereka baca sendiri sambil saya memberi peneguhan jika terdapat kesilapan. Saya juga minta murid menyalin kosa kata itu ke dalam sebuah buku latihan sebagai bahan bacaan.

             Selepas dijalankan 3 bulan, saya dapati tahap penguasaan murid meningkat. Kebanyakan daripada mereka dapat baca perkataan-perkataan yang pernah diajar. Mereka juga dapat membaca syair-syair yang lalu dengan betul. Saya berasa gembira dapat melihat peningkatan mereka.

No comments:

Post a Comment