http://youtu.be/9N40jCtMFMc Koh Huei Ing ( EL-J11) D20102044804: Chilren's Stories

Chilren's StoriesRefleksi :
Cerita di bawah adalah cerita-cerita yang saya paparkan kepada anak murid saya di dalam kelas dengan menggunakan LCD Projektor. Aktiviti ini dapat menarik tumpuan murid kerana pergerakan gambar ceritanya. Selepas itu, saya menulis beberapa contoh ayat tunggal yang pendek di atas papan dan mengajar murid membacanya. Murid yang bagus penguasaan dalam bahasa Inggeris dapat membaca dengan betul tetapi murid yang tidak berminat dalam bahasa Inggeris, mereka baca dengan salah dan memerlukan latihan pengukuhan.

Kekuatan saya adalah saya dapat menarik perhatian semua murid dalam pengajaran saya. Mereka sangat berminat dengan pengajaran ini kerana mempunyai peluang melihat dan mendengar cerita yang mereka tidak pernah dengar.

Kelemahan saya adalah cerita ini tidak dapat menimbulkan minat murid yang lemah dalam bahasa Inggeris. Oleh yang demikian, murid-murid mula berasa bosan dan mula berbual-bual dengan kawan dan telah mengganggu perjalanan pengajaran saya.

Untuk cara mengatasi masalah ini adalah saya perlu memberi penjelasan dalam bahasa yang lain supaya murid-murid dapat faham apa yang disampaikan oleh cerita itu. Saya juga memberi latihan pengukuhan kepada murid yang lemah.

No comments:

Post a Comment